Node.js Modülleri Nasıl Kullanılır?

Sunucu taraflı javascript geliştirmemizi sağlayan  Node.js’de modül yapısı oldukça önemli bir yer tutuyor. Diğer programlama dillerinde sıkça kullandığımız sınıflar, kütüphaneler mevcuttur. Bu sınıfları, kütüphaneleri yazdığımız kodlarda kullanabilmek ve çağırabilmek için ilgili kod dosyamızın içerisinde import (include-require) etmemiz gerekir. Java dili ile geliştirdiğimiz uygulamalarda import, PHP ile geliştirilen web uygulamalarında ise …