Android Bundle Kullanımı

Android uygulamalarında genelde kullanılan bir yapı olan Bundle‘lardan bahsedeceğim bu yazıda.Activity’ler arasında veri iletişimini sağlayan bundle’ları, veritabanından çektiğimiz datalarla da doldurup, daha kompleks uygulamalar da yazabilmemiz mümkün.Bu tarz bir uygulamanın yazısı da sonraya kalsın.Daha basit bir uygulama üzerinde Bundle’lardan bahsedeceğim. public class BundleActivity extends Activity { /** Called when the activity is …