Node.js Modülleri Nasıl Kullanılır?

Sunucu taraflı javascript geliştirmemizi sağlayan  Node.js’de modül yapısı oldukça önemli bir yer tutuyor. Diğer programlama dillerinde sıkça kullandığımız sınıflar, kütüphaneler mevcuttur. Bu sınıfları, kütüphaneleri yazdığımız kodlarda kullanabilmek ve çağırabilmek için ilgili kod dosyamızın içerisinde import (include-require) etmemiz gerekir. Java dili ile geliştirdiğimiz uygulamalarda import, PHP ile geliştirilen web uygulamalarında ise include(require) komutunu kullanırız. Bu anahtar kelimeler sayesinde kullanacağımız, faydalanacağımız sınıfı, kod dosyamızın içine dahil etmiş oluruz.

İşte Node.js’de modül dediğimiz yapı tam olarak bu şekilde çalışıyor. Node.js dünyasında kullanılan sınıf yapılarına modül adı veriliyor. Siz ister Node.js’in çekirdek(core) modüllerini yazdığınız kodlara dahil edin, isterseniz de kendiniz sıfırdan modül yazıp kodlarınızda bu yazdığınız modülü dahil edip kullanın.

Node.js Çekirdek Modülleri Nelerdir?

Node.js’i bilgisayara kurmamız ile birlikte gelen modüllere, çekirdek modül adı verilir. Çekirdek modüller için ekstra bir indirme yapmadan sadece projeye dahil edip rahatlıkla kullanabiliriz.

Aşağıda en çok kullanılan çekirdek modüllere göz atabilirsiniz:

  • fs : Dosya işlemleri için kullanılır(okuma, yazma vs.),
  • path : Dosya ve dizin işlemlerinde kullanmak için yararlanılır.
  • http : HTTP sunucu işlemlerinde kullanılır.
  • url : URL işlemleri için kullanılır(url bilgilerini almamızı ve çeşitli işlemler yapmamızı sağlar)
  • util : Yardımcı fonksiyonları kapsar.
  • querystring: URL isteklerinde işlemler yapabilmek için kullanılır.

Node.js Modülleri Nasıl Kullanılır?

Node.js modüllerini dahil ederken kullandığımız komut; “require” fonksiyonudur. Örnek olması açısından aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz.

[code]
const http = require(‘http’);
[/code]

Modül dahil ederken kullandığımız şablon hali ise şöyledir:

[code]
const modul = require(‘modul_adi’);
[/code]

Require edilen daha doğrusu dahil edilen modülün dönüş tipi; nesne, fonksiyon ya da bambaşka bir javascript veri tipi olabilir. Yukarıda verdiğimiz örnekte “http” modülünün döndüğü değerin veri tipi nesnedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *